Σχετικά μ' αυτό το Σύστημα Συνεδρίου

Αυτό το συνέδριο χρησιμοποιεί το Open Conference Systems 2.3.5.0, το οποίο είναι ένα σύστημα διαχείρισης συνεδρίου ανοιχτού κώδικα που αναπτύσσεται, υποστηρίζεται και διανέμεται δωρεάν από το Public Knowledge Project υπό την Γενική Δημόσια Άδεια (GNU).

Διαδικασία Υποβολής, Αξιολόγησης και ΔημοσίευσηςCreative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης