Οργανωτική Ομάδα

Προεδρείο

 1. Παύλος Κορδοπάτης, Καθηγητής, Πρόεδρος της Εφορείας της ΒΚΠ
 2. Κατερίνα Συνέλλη, Διευθύντρια της ΒΚΠ

Πρόγραμμα Συνεδρίου

 1. Γιάννης Τσάκωνας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Ελλάδα
 2. Παναγιώτης Γεωργίου

Χορηγίες - 'Εκθεση - Οικονομική Διαχείριση

 1. Παναγιώτης Γεωργίου
 2. Αγγελική Γιαννοπούλου

Ιστότοπος - Δημοσιότητα - Εκδόσεις

 1. Παναγιώτης Γεωργίου
 2. Γιάννης Τσάκωνας, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Ελλάδα
 3. Αριάδνη-Ειρήνη Σκουληκάρη

Γραμματεία

 1. Φιερούλα Παπαδάτου, ΒΚΠ-Πανεπιστήμιο Πατρών
 2. Λίλα Χαρμπίλα

Τεχνική Υποστήριξη

 1. Νίκος Κάτρης


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης