Εγγραφή

Επαφή Εγγραφής

Fieroula Papadatou
Τηλέφωνο: 2610969628
Email: fiori@lis.upatras.gr

Η συμμετοχή στο συνέδριο και στις εκπαιδευτικές ενότητες είναι ΔΩΡΕΑΝ.

 

Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αποφασίσετε εγκαίρως ότι δεν θα μπορέσετε να συμμετάσχετε στο συνέδριο ή/και στο Tutorial όπου έχετε δηλώσει συμμετοχή θα σας παρακαλούσαμε να ενημερώσετε άμεσα την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου ώστε είτε να ελευθερωθεί η θέση για κάποιον άλλον ενδιαφερόμενο είτε να προτείνετε την αντικατάστασή σας από έναν άλλο συνάδελφο του Ιδρύματός σας.

Τύποι Εγγραφής

 
Τύπος Εγγραφής Πρόσβαση Διαθέσιμος Από Διαθέσιμος μέχρι Εκπνοή Πρόσβασης Κόστος
 
Εγγραφή στο Συνέδριο
Διαδικτυακή και Φυσική 2013-09-16 2013-10-25 23:59:59 0,00 (EUR)
 
Εκθέτης/Χορηγός
Φυσική 2013-09-12 2013-10-25 23:59:59 0,00 (EUR)
 
Ομιλητής
Διαδικτυακή και Φυσική 2013-09-16 2013-10-25 23:59:59 0,00 (EUR)
 
Εγγραφή στο Συνέδριο + Συμμετοχή στο Tutorial 1
Μάθετε περισσότερα για το Tutorial 1.
Διαδικτυακή και Φυσική 2013-09-17 2013-10-23 23:59:59 0,00 (EUR)
 
Εγγραφή στο Συνέδριο + Συμμετοχή στο Tutorial 2
Μάθετε περισσότερα για το Tutorial 2.
Διαδικτυακή και Φυσική 2013-09-17 2013-10-23 23:59:59 0,00 (EUR)
 
Εγγραφή στο Συνέδριο + Συμμετοχή στο Tutorial 3
Μάθετε περισσότερα για το Tutorial 3.
Διαδικτυακή και Φυσική 2013-09-17 2013-10-23 23:59:59 0,00 (EUR)
 
Ομιλητής + Συμμετοχή στο Tutorial 1
Μάθετε περισσότερα για το Tutorial 1.
Διαδικτυακή και Φυσική 2013-09-17 2013-10-23 23:59:59 0,00 (EUR)
 
Ομιλητής + Συμμετοχή στο Tutorial 2
Μάθετε περισσότερα για το Tutorial 2.
Διαδικτυακή και Φυσική 2013-09-17 2013-10-23 23:59:59 0,00 (EUR)
 
Ομιλητής + Συμμετοχή στο Tutorial 3
Μάθετε περισσότερα για το Tutorial 3.
Διαδικτυακή και Φυσική 2013-09-17 2013-10-23 23:59:59 0,00 (EUR)
 
Προσκεκλημένος Ομιλητής
Διαδικτυακή και Φυσική 2013-09-17 2013-10-16 23:59:59 0,00 (EUR)
 Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης