Επισκόπηση

Επιστροφή στο μέλλον: οι αξίες του παρελθόντος οδηγοί για το μέλλον

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών 23 Οκτωβρίου 2013

Porto Rio Hotel , 24-25 Οκτωβρίου 2013

Η οικονομική κρίση αποτέλεσε την αιτία ανάδειξης σοβαρών προβλημάτων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες πλέον καλούνται να ανταποκριθούν στην πρόκληση όχι μόνο της διατήρησης του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που κατέκτησαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξής τους σε ένα κατά τεκμήριο εχθρικό περιβάλλον.

Ταυτόχρονα, στη διεθνή βιβλιοθηκονομική κοινότητα συντελούνται ρηξικέλευθες αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης της διαχείρισης των δεδομένων με την ωρίμανση ενός νέου βιβλιογραφικού πλαισίου και με την έλευση τεχνολογικών εφαρμογών που το υποστηρίζουν. Οι βιβλιοθήκες καλούνται λοιπόν να αναθεωρήσουν την οπτική τους και να εκμεταλλευτούν το ισχυρό αξιακό τους δυναμικό, αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις, να ανασυγκροτηθούν και να συνδράμουν στην προσπάθεια της κοινωνίας να εξέλθει από την κρίση.

Θέματα

Η Οργανωτική Επιτροπή του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών δέχεται περιλήψεις εργασιών στα ακόλουθα, αλλά μη περιοριστικά, θέματα:

 • Βιβλιογραφικά πρότυπα και πρακτική εφαρμογή τους
 • Μοντέλα χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης βιβλιοθηκών
 • Βιβλιοθήκες και υπηρεσίες κοινωνικής στήριξης (άστεγοι, άνεργοι, κλπ.)
 • Συνεργατικά σχήματα βιβλιοθηκών
 • Διαχείριση ηλεκτρονικών πηγών
 • Διαχείριση ερευνητικών δεδομένων
 • Παραγωγή και διάθεση ψηφιακού υλικού
 • Ηλεκτρονική εκδοτική
 • Πληροφοριακά συστήματα βιβλιοθηκών (π.χ. ολοκληρωμένα συστήματα βιβλιοθηκών)
 • Ανοικτά Δεδομένα
 • Σημασιολογικός ιστός
 • Ψηφιακές συλλογές και ψηφιακές βιβλιοθήκες
 • Ιδρυματικά και Θεματικά αποθετήρια
 • Βιβλιοθήκες και φορητές συσκευές
 • Διαχείριση κοινωνικών δικτύων
 • και πνευματικά δικαιώματα

Διαβάστε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τις δυνατότητες και τις διαδικασίες υποβολής εργασιών..Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης