Πρόγραμμα

Τοποθεσία Συνεδρίου

 • Porto Rio Hotel

  • Acropolis 1
  • Acropolis 2
 • Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης

  • Αίθουσα διαλέξεων
  • Αίθουσα σεμιναρίων
  • PC lab
  • Ground Floor

Πρόγραμμα Συνεδρίου

2013-10-24

10:00 πμCreative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης