Χρονοδιάγραμμα και Πληροφορίες Συνεδρίου

Συνέδριο

Πρώτη ημέρα του συνεδρίου Οκτώβριος 23, 2013
Τελευταία ημέρα του συνεδρίου Οκτώβριος 25, 2013

Ιστοσελίδα

Δημοσιοποίηση (ως Τρέχον Συνέδριο) Φεβρουάριος 1, 2013
Μεταφορά στο Αρχείο Συνεδρίων Φεβρουάριος 4, 2014

Υποβολές

Άνοιγμα εγγραφής συγγραφέων Φεβρουάριος 3, 2013
Κλείσιμο εγγραφής συγγραφέων Ιούνιος 15, 2013
Δημοσίευση Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος Φεβρουάριος 4, 2013
Άνοιγμα υποβολών Μάρτιος 1, 2013
Κλείσιμο υποβολών Οκτώβριος 20, 2013

Αξιολογήσεις

Άνοιγμα εγγραφής κριτών Μάρτιος 1, 2013
Κλείσιμο εγγραφής κριτών Ιούλιος 20, 2013

Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα

Ιούλιος 15, 2013
Φεβρουάριος 3, 2013
Ιούλιος 15, 2013


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης