Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γαρουφάλλου, Εμμανουήλ, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 141, Τ.Κ. 574 00, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΕλλάδαCreative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης