Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεωργίου, Παναγιώτης, <p>Βιβλιοθήκη &amp; Κέντρο Πληροφόρησης,</p><p>Πανεπιστήμιο Πατρών</p>, ΕλλάδαCreative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης