Επαφή Συνεδρίου

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Panagiotis Georgiou
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Library & Information Center, University of Patras, Rio, 26504, Patras, Greece

Τηλέφωνο: 0030 2610969623
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: panos@lis.upatras.grCreative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης