Πολιτικές του Συνεδρίου

Πολιτική Πρόσβασης στις Ομάδες Αρχείων

Οι παρουσιάσεις που συναπαρτίζουν τα τρέχοντα και τα αρχειοθετημένα συνέδρια σ' αυτή την ιστοσελίδα έχουν γίνει ανοιχτής πρόσβασης και διατίθενται ελεύθερα για ανάγνωση, προς όφελος των συγγραφέων και των ενδιαφερομένων αναγνωστών.

 


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης