Ειδοποιήσεις

Αυτή η σελίδα προβάλλει σημαντικές ενημερώσεις σχετικές μ' αυτό το συνέδριο όπως νέες εργασίες ή ανακοινώσεις. Μπορείτε να εγγραφείτε σ' αυτές τις ανακοινώσεις μέσω ροών RSS (πατώντας στις εικόνες δεξιά), ή μέσω email.

  • RSS 1.0
  • RSS 2.0
  • Atom 1.0

» 2013-10-22 09:56:51 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-10-07 13:14:51 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-10-07 13:08:56 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-09-18 23:31:26 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-09-18 23:04:53 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-09-16 14:12:58 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-09-16 14:02:50 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-09-16 13:03:49 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-09-16 12:26:48 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-09-16 12:26:46 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-09-16 12:01:13 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-09-16 11:59:57 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-05-31 13:29:11 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-05-31 13:29:08 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-05-31 13:24:14 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-05-31 13:22:39 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-05-15 13:07:45 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-05-15 13:03:46 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-05-15 13:00:35 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-03-29 12:21:39 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-03-27 09:40:35 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-03-27 09:34:35 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-03-20 12:32:37 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-03-20 12:29:19 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

» 2013-03-20 11:19:26 Πηγαίνετε στο URL
 

Μια νέα ανακοίνωση έχει δημιουργηθεί.

1 - 25 από 25 Στοιχεία


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης