Προηγούμενα Συνέδρια

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

"Το πρόσωπο των βιβλιοθηκών διαρκώς αλλάζει: συνέργεια και στρατηγικές ανάπτυξης με έμπνευση και όραμα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 18 - 19 /10/ 2012

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

"Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και η Οικονομική Κρίση: Στρατηγικές Επιβίωσης"
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ιδρύμα, 14 - 15 /11/ 2011

19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
"Επιστημονικές κοινότητες και βιβλιοθήκες στον κόσμο της κοινωνικής δικτύωσης και συνέργειας"
Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης του Παντείου Πανεπιστημίου, 3-5/11/2010

18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
"Ψηφιακό Επιστημονικό Περιεχόμενο: δημιουργία, διάθεση, διατήρηση"
Πανεπιστήμιο Πατρών, 5-6/11/2009

17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
Η αξιολόγηση των Βιβλιοθηκών ως στοιχείο ποιότητας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 24-26/09/2008

16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ο ανθρώπινος παράγοντας στη διαμόρφωση της σημερινής και της μελλοντικής βιβλιοθήκης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 1-3/10/2007

15Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες και Κοινωνίες των Πολιτών: Δημιουργώντας δεσμούς γνώσης, δημοκρατίας και πολιτισμού στο ψηφιακό περιβάλλον
Πανεπιστήμιο Πατρών, 1-3/11/2006

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Διαχείριση της Γνώσης. Ο Παγκόσμιος Ιστός και οι Μονάδες πληροφόρησης
ΑΤΕΙ Αθηνών, 1-3/12/2004

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Μετα-Βιβλιοθήκες - Οι Βιβλιοθήκες μετά το Διαδίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό: Προς μια νέα λογική συγκρότησης, λειτουργίας και εργαλείων
Iόνιο Πανεπιστήμιο, 13-15/10/2004

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: Επεκτείνοντας τα Όρια...
Τ.Ε.Ι Σερρών, 12-14/11/2003

11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες Ανοικτής και Συνεχούς Πρόσβασης
Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 6-8/11/2002

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Το Μάνατζμεντ στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 15-17/10/2001

9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Σύνδεση Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με την Εκπαιδευτική Διαδικασία
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 18-20/12/2000

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 
Η Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη ως Εκπαιδευτική και Ερευνητική Μονάδα στην 3η Χιλιετία
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 20-22/10/1999

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
Οργάνωση & Συνεργασία Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στην Ψηφιακή Εποχή
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 4-6/11/1998

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 

Οι Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η πρόκληση του εκσυγχρονισμού
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5-7/11/1997

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η ιεροτελεστία διάδοσης της γνώσης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 4-6/11/1996

4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1995

3ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Πανεπιστημιακες Βιβλιοθήκες : Θεσμικο πλαίσιο: ρόλος και συμβολή τους στην Εκπαίδευση
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 1994

2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Πανεπιστήμιο Πατρών, 1993

1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο για τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1992 

 Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης