Tutorials

Στη διάρκεια του συνεδρίου πρόκειται να διεξαχθούν διδακτικές ενότητες επάνω σε πρακτικά ζητήματα που άπτονται της θεματολογίας του συνεδρίου (tutorials). Η συμμετοχή σε κάθε ενότητα από τα παραπάνω tutorial είναι ανεξάρτητη από την συμμετοχή στο κυρίως πρόγραμμα του συνεδρίου και κοστίζει 10,00 €.

Τα tutorials θα διεξαχθούν το πρωϊ της Τετάρτης, 23 Οκτωβρίου 2013, 10:00-13:00 στους χώρους της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις συμμετοχής θα είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η εγγραφή στην ενότητα που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε γίνεται με την χρήση της φόρμας εγγραφής στο συνέδριο.

Tutorial 1

Τεχνολογίες RFID & Υπηρεσίες WEB στις βιβλιοθήκες: το έργο ΣΕΛΙΔΑ

Συντονιστές: Παναγιώτης Γεωργίου, Γιάννης Τσάκωνας

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 23 Οκτωβρίου 2013, 10:00-13:00

Περιγραφή 
Η τεχνολογία RFID έχει μελετηθεί σε αρκετά πεδία και διαθέτει ήδη πληθώρα εφαρμογών. Η χρήση της στη διαχείριση και ταυτοποίηση έντυπου υλικού, αν και διαρκώς αυξανόμενη, παραμένει συνολικά περιορισμένη με ανάγκες για νέες καινοτόμες εφαρμογές.  Τα πάσης φύσης έντυπα (έγγραφα, βιβλία, φωτογραφίες κλπ) μπορούν να διαχειριστούν με τη χρήση ενός RFID tag έτσι ώστε αυτό ανά πάσα στιγμή να μπορεί να ανιχνευθεί σε διάφορα επίπεδα (τόπος, χρόνος, κάτοχος κλπ), επιτρέποντας στα έντυπα να κληρονομήσουν μία ψηφιακή ταυτότητα και δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στα πληροφοριακά συστήματα, είτε αυτά είναι διαχείρισης πόρων, είτε είναι διαχείρισης διαδικασιών, είτε είναι ειδικού σκοπού (βλ. Library Management Systems), να τα αναγνωρίσουν και να τα διαχειριστούν.

Βασικά ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω μελέτης και έρευνας για την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση της RFID τεχνολογίας στην διαχείριση έντυπου υλικού αποτελούν, η διαχείριση των «φυσικών» τεκμηρίων (εντύπων) σε πλήρη αντιστοιχία με τα ηλεκτρονικά, η ενοποίηση/ολοκλήρωση των εμπλεκόμενων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των τεκμηρίων με ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης της εφαρμογής RFID για αύξηση της ασφάλειας, βελτίωση της λειτουργικότητας και παραγωγικότητας και μείωση του λειτουργικού κόστους, η ανάπτυξη και λειτουργία «ανοικτών» διαδικτυακών υπηρεσιών ταυτοποίησης, αναζήτησης και ιχνηλάτησης των τεκμηρίων στο πλαίσιο ενός συνεργατικού δικτύου (αλυσίδα επιχειρήσεων/καταστημάτων, δίκτυο βιβλιοθηκών κλπ)

Τα ζητήματα αυτά θα παρουσιαστούν και συζητηθούν κατά την διάρκεια του εργαστηρίου υπό το πρίσμα του έργου ΣΕΛΙΔΑ: Σύστημα Διαχείρισης Έντυπου Υλικού με Χρήση Τεχνολογίας Ραδιοσυχνικής Αναγνώρισης. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και καινοτόμου συστήματος για τη διαχείριση έντυπου υλικού, το οποίο θα βασίζεται στην RFID, στην αποδοτική διασύνδεσή της με συστήματα Back Office αλλά και στις τεχνολογίες διαδικτύου και υπηρεσιών για την διάχυση της πληροφορίας που χαρακτηρίζει κάθε έντυπο υλικό, μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών.

Πρόγραμμα

 • Εισαγωγή - Το έργο ΣΕΛΙΔΑ, Γιάννης Γιαλελής (ΙΝΒΙΣ)
 • Η αρχιτεκτονική του συστήματος ΣΕΛΙΔΑ - EPC Global, Νίκος Μαυρομάτης (Ergologic), Ηλίας Πολύταρχος (ΟΠΑ), Δημήτρης Καραδήμας (ΙΝΒΙΣ)
 • Σενάρια χρήσης του συστήματος σε βιβλιοθήκες  και άλλα περιβάλλοντα, Παναγιώτης Γεωργίου (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών)
 • Προδιαγραφές και απαιτήσεις λειτουργίας του συστήματος στο περιβάλλον των βιβλιοθηκών, Γιάννης Τσάκωνας (Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών)
 • Μοντέλο αξιολόγησης/αποτίμησης συστήματος, Κλεοπάτρα Μπαρδάκη (ΟΠΑ)
 • Μελέτες περιπτώσεων, Νίκος Μαυρομάτης (Ergologic), Πέτρος  Σβωλόπουλος (Orasys)
 • Ερωτήσεις – Συζήτηση

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 30 άτομα

 

Tutorial 2
Η Ανοικτή Πρόσβαση για την Ελληνική επιστημονική κοινότητα: πολιτικές και πρακτικές 

Συντονιστές: Παναγιώτης Γεωργίου, Φιερούλα Παπαδάτου

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 23 Οκτωβρίου 2013, 10:00-13:00

Περιγραφή 
Η Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική πληροφορία έχει διεισδύσει σε σημαντικό βαθμό στις συνειδήσεις και πρακτικές  μεγάλου μέρους της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας. Πλέον παρέχονται πλήθος επιλογών δημοσίευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης τόσο μέσα από νέες εμπορικές ή μη εκδοτικές πρωτοβουλίες όσο και μέσα από αντίστοιχες πρωτοβουλίες των παραδοσιακών εκδοτών. Δημιουργείται έτσι ένα μεγάλης έκτασης τοπίο όπου οι ερευνητές που ενδιαφέρονται να δημοσιεύσουν σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης καλούνται να βρούν απαντήσεις και υποστήριξη σε σειρά πρακτικών ζητήματων που άπτονται 

των πολιτικών, των απαιτήσεων και των δυνατοτήτων των οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνάς τους, 

των πολιτικών και πρακτικών ανοικτής πρόσβασης των εκδοτικών οίκων

του κόστους δημοσίευσης και της οικονομικής υποστήριξης

της διαχείρισης και προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των δημοσιεύσεών τους

Το ελληνικό επιστημονικό/ερευνητικό δυναμικό, παρακολουθεί και να συμμετέχει ενεργά πλέον στις διαδικασίες ανοικτής πρόσβασης, αναδεικνύοντας τις ίδιες ανάγκες συνεχούς ενημέρωσης και υποστήριξης. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες  πρωτοπορώντας στην προώθηση, υλοποίηση και υποστήριξη της ανοικτής πρόσβασης στην Ελλάδα αποτελούν μέχρι στιγμής τους βασικούς οργανισμούς υποστήριξης της επιστημονικής κοινότητας στα θέματα ανοικτής πρόσβασης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστούν και συζητηθούν θέματα που αφορούν 

 • την υφιστάμενη κατάσταση και πρόοδο της ανοικτής πρόσβασης στη χώρα μας και τις διάφορες εθνικές και διεθνείς πρωτοβουλίες στο χώρο, 
 • ζητήματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων
 • θέματα ιδρυματικών και εθνικών πολιτικών
 • πρακτικές, δυνατότητες και μοντέλα δημοσιεύσεων ανοικτής πρόσβασης στην Ελλάδα και σε διεθνείς εκδοτικούς οίκους

με στόχο την ενημέρωση της κοινότητας των βιβλιοθηκών και επακόλουθα την ενίσχυση του έργου τους για την προώθηση του ζητήματος της ανοικτής πρόσβασης τόσο εντός των ιδρυμάτων τους όσο και σε εθνικό επίπεδο, αλλά και την υποστήριξη των ερευνητών στις διαδικασίες δημοσίευσης υπό καθεστώς ανοικτής πρόσβασης.

Πρόγραμμα
Α. Ανοικτή πρόσβαση: γενικά ζητήματα

 • Ανοικτή πρόσβαση: Ερωτήσεις & απαντήσεις 
 • Η Ανοικτή Πρόσβαση στην Ελλάδα: υφιστάμενη κατάσταση και πρωτοβουλίες
 • Ανοικτή πρόσβαση και πνευματικά δικαιώματα
 • Πολιτικές για την Ανοικτή πρόσβαση στην Ελλάδα και την Ευρώπη

 

Β. Δημοσιεύοντας υπό καθεστώς Ανοικτής Πρόσβασης στην Ελλάδα και στον κόσμο

 • Περιοδικά & εκδόσεις ανοικτής πρόσβασης στην Ελλάδα
 • Διεθνείς εκδοτικοί οίκοι: Προγράμματα Ανοικτής Πρόσβασης
 • Ερωτήσεις – Συζήτηση
 • Συμπεράσματα – Κλείσιμο

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 50 άτομα 

 
Tutorial 3
Το βιβλίο ως έργο τέχνης (artists’ book) και ο δημιουργικός ρόλος των βιβλιοθηκών

Συντονίστρια: Μαρίνα Γεραλή

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 23 Οκτωβρίου 2013, 10:00-13:00

Περιγραφή- Πρόγραμμα

1ο Σκέλος - Το βιβλίο ως έργο τέχνης: Το πεδίο των artists’ book χαρτογραφείται απο διάφορους μελετητές και κριτικούς μέσα από μια τρομέρα πλούσια βιβλιογραφία και ξεπροβάλλει χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σημείο προέλευσης μεσα από την ιστορία της τυπογραφίας. Στη σημερινή εποχή το artists’ book έχει αναδειχθεί ως μια πολύμορφη έκφραση τέχνης, η οποία κατά τη διάρκεια των τελευταίων σαράντα ετών βρισκεται σε συνεχή εξέλιξη. Αν και το artists’ book εξακολουθεί με δυσκολία να ταξινομείται με σαφήνεια στη λογοτεχνική κοινότητα και στην τέχνη, δεν παύει να θεωρεί ότι ένα «βιβλίο» είναι κάτι περισσότερο από ένα βιβλίο, όταν κάποιος το επεξεργάζεται ως ένα έργο τέχνης. Το artists’ book εμφανίζεται σε κάθε σημαντικό κίνημα στην τέχνη και τη λογοτεχνία και η ιδιομορφη αυτή σύσταση του χαρακτηρίζεται από μια σειρά καλλιτεχνών, οι οποίοι όλο και πιο ενεργά και πιο σοβαρά άρχιζουν να εξερευνούν το βιβλίο πέρα από την χρηστική του ιδιότητα. Στην εισαγωγή του βιβλίου, Artists Books in the modern era 1870-2000, o Robert F. Johnson πολύ εύστοχα τοποθετεί την εμπειρία ξεφυλλισματος ενός artists’ book ως μια αποκαλύψη, σελίδα προς σελίδα, μέσα από μια προσεκτική χορογραφία της εικόνας, του κείμενου και της τυπογραφίας. Έτσι, αντί να επιχειρήσω έναν άκαμπτο ή οριστικό χαρακτηρισμό των artists’ book, θα σκιαγραφήσω μια ζώνη δραστηριότητας, η οποία χαρακτηρίζεται μέσα από την ιστορία της τυπογραφίας ως artists’ book. Αντί να βασιστώ σε μια αυστηρή χρονολογική σειρά, θα επιδιώξω με κάθε έργο που θα παρουσιαστεί να εκτιμηθεί, σύμφωνα με τους δικού του όρους, η πρωτοτυπία και κατασκευή του.


2ο σκέλος - Ο δημιουργικός ρόλος των Βιβλιοθηκών: Η βιβλιοθήκη, ως μια κοιτίδα γνώσης, αποζητά την προσοχή μας σε μια δύσκολη επόχη που διανύουμε για έναν από τους πολλούς λόγους για τον οποίο είναι σημαντική, τόσο για τις κοινότητές, όσο και για τον πολιτισμό μας. Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι να αναδειξει τρόπους με τους οποίους οι βιβλιοθήκες και καλλιτέχνες μπορούν να εργαστούν μαζί, και πως μέσω των δύο μπορούν να δημιουργηθούν εταιρικές σχέσεις. Η συνεργασία αναμεταξύ πολιτιστικών φορέων και βιβλιοθήκων για την ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων είναι ο κεντρικός άξονας της παρουσίασης. Σε μια εποχή στην οποία οι βιβλιοθήκες και πολιτιστικοί φορείς έχουν να πορευτούν με λιγοστά μέσα, είναι λογικό ότι αυτά τα δύο τμήματα του πολιτισμού θα πρεπει να βρούν μια κοινή πλατφόρμα συνεργασίας.

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 20 άτομα

Tutorial 4

Radiology Information System and Forecasting Information System

Συντονιστής: Μάνος Κόλλιας

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, 23 Οκτωβρίου 2013, 10:00-13:00

Περιγραφή

Η ενσωμάτωση των τεχνικών προβλέψεων στα πληροφοριακά συστήματα διοίκησηςέχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στο πλαίσιο επιχειρησιακής έρευνας από πολλούςκερδοσκοπικούς οργανισμούς και σε ευέλικτα πεδία, όπως οι επιχειρήσεις, τοεμπόριο και η βιομηχανία. Σε κάθε περίπτωση, δείχνουν να διευκολύνουν τιςδιοικητικές αποφάσεις, δίνοντας μια εικόνα του μέλλοντος. Λόγω του υψηλούκόστους που εμπλέκεται στην υγειονομική περίθαλψη και της αξίας καιευθραυστότητας της ανθρώπινης υγείας και ζωής, τέτοιες τεχνικές θα πρέπειεπίσης να αξιοποιηθούν από τα νοσοκομεία και τα τμήματά τους. Τα οφέλημπορούν να εντοπιστούν σε μεγάλη ποικιλία κλιμάκων και πτυχών. Τοπροτεινόμενο σύστημά μας, Radiology Information & Forecasting IntegratedSystem (RIFIS), θα αποτελείται από δύο υποσυστήματα που αλληλεπιδρούν μεταξύτους: Τα Radiology Information Subsystem (RIS) και Forecasting InformationSubsystem (FIS). Το εξειδικευμένο σύστημά μας, RIFIS, θα επιτρέψει στηνομάδα διαχείρισης του οργανισμού να υπολογίσει το αντίκτυπο των ειδικώνγεγονότων (πχ. την έξαρση μιας ασθένειας κλπ.) στην ζήτηση ιατρικών ειδών.Αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα τουλογισμικού και η συμμετοχή του στην διαδικασία πρόβλεψης θα οδηγήσει σεκαλύτερες αποφάσεις που αφορούν στον έλεγχο των αποθεμάτων και τη συνολικήμείωση των δαπανών. Η δυνατότητα παρακολούθησης και επεξεργασίας θα οδηγήσειστον υπολογισμό των σφαλμάτων που γίνονται σε μακροπρόθεσμες προβλέψεις καιμόλις γίνουν διαθέσιμα νέα δεδομένα θα επιτρέπεται στους υπεύθυνους ναεπαναλάβουν την διαδικασία της πρόβλεψης προκειμένου να επιτύχουν καλύτερεςκαι πιο ακριβείς προβλέψεις. Το σύστημα θα επιλέξει αυτομάτως την καλύτερημέθοδο πρόβλεψης για κάθε είδος αποθέματος και ακόμα θα επισημαίνει τα πιοσημαντικά είδη του τμήματος, χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στη βελτίωση τηςακρίβειας των προβλέψεων για τη ζήτηση και τα αποθέματα ασφαλείας.

Συμμετοχή: Κατόπιν προσκλήσεως από τους συντονιστές. 
 Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης