Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βεράνης, Γεώργιος, <p class="western" lang="el-GR"><span style="font-family: 'Times New Roman', serif;">Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - ΣΕΑΒ</span></p>Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης