Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Βούλγαρη, Ειρήνη, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών / Hellenic Academic Libraries Link



Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης