Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γεωργίου, Παναγιώτης, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πάτρων, ΕλλάδαCreative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης