Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γαϊτάνου, Πανωραία, Ομάδα Βάσεων Δεδομένων & Πληροφοριακών Συστημάτων,Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών & Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης, Ιόνιο ΠανεπιστήμιοCreative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης