Σάρωση κατά τίτλο άρθρου


22 Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Ο ιστότοπος του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών:"Επιστροφή στο μέλλον: οι αξίες του παρελθόντος οδηγοί για το μέλλον", Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, 24 & 25 Οκτωβρίου 2013.

 • 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

  Οκτώβριος 23, 2013 – Οκτώβριος 25, 2013

  Επιστροφή στο μέλλον: οι αξίες του παρελθόντος οδηγοί για το μέλλον

  Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Πανεπιστήμιο Πατρών 23 Οκτωβρίου 2013

  Porto Rio Hotel , 24-25 Οκτωβρίου 2013

  Η οικονομική κρίση αποτέλεσε την αιτία ανάδειξης σοβαρών προβλημάτων στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες. Οι βιβλιοθήκες πλέον καλούνται να ανταποκριθούν στην πρόκληση όχι μόνο της διατήρησης του υψηλού επιπέδου υπηρεσιών που κατέκτησαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξής τους σε ένα κατά τεκμήριο εχθρικό περιβάλλον.

  Ταυτόχρονα, στη διεθνή βιβλιοθηκονομική κοινότητα συντελούνται ρηξικέλευθες αλλαγές στον τρόπο προσέγγισης της διαχείρισης των δεδομένων με την ωρίμανση ενός νέου βιβλιογραφικού πλαισίου και με την έλευση τεχνολογικών εφαρμογών που το υποστηρίζουν. Οι βιβλιοθήκες καλούνται λοιπόν να αναθεωρήσουν την οπτική τους και να εκμεταλλευτούν το ισχυρό αξιακό τους δυναμικό, αλλά και τις τεχνολογικές εξελίξεις για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις, να ανασυγκροτηθούν και να συνδράμουν στην προσπάθεια της κοινωνίας να εξέλθει από την κρίση.Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution 3.0 License.


22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Πανεπιστήμιο Πατρών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης